Intoa työhön ja arkeen!

Ryhmävalmennukset ja koulutukset

Teamwork

Ryhmävalmennukset

leadership

Johtamiskoulutukset

Virtualgroup

Ryhmävalmennukset virtuaalisesti

leaderremote

Etäjohtamis -koulutus

Mastermind

Mastermind

coaching

Coaching -pikakoulutus

Ryhmävalmennukset

Ryhmän 5 häiriötä / Ihanteellinen ryhmän jäsen
(kesto: 7 tai 4h , virtuaalisesti 2 x 3 h)

Ryhmän 5 häiriötä -valmennuksen avulla pyritään selvittämään miksi ryhmä ei toimi kunnolla ja mitä ryhmän jäsenet voivat tehdä tilanteen parantamiseksi. Valmennukseen kuuluu etukäteen tehtävä kysely.

Ihanteellinen ryhmän jäsen -valmennuksessa selvitetään miten kukin ryhmän jäsen myötävaikuttaa ryhmän menestymiseen ja miten kukin voi omalla konkreettisella toiminnallaan tukea paremmin koko ryhmän tavoitteiden saavuttamista ja menestymistä.

Ajanhallinta / Luottamus / Coaching
(kesto: 2 - 4h)

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta -koulutuksessa käsitellään samanaikaista suorittamista (multi tasking), keskeytysten vaikeuksia, mihin haaskaamme yleensä eniten aikaa sekä millä keinoilla saamme ajankäyttömme paremmin hallintaamme.

Luottamus-koulutuksessa käydään läpi luottamuksen eri tyyppejä ja ominaisuuksia konkreettisin esimerkein sekä eri luottamuksen tyyppejä tukevat käytösmallit. Osallistujat määrittelevät itselleen konkreettiset keinot, joilla he parantavat luottamuksen ilmapiirin luomista ympärilleen.

Coaching-pikakoulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä coachingista, oppia tuntemaan eri coaching-tekniikoita ja identifioida, miten he voivat soveltaa coaching:ia käytännössä omissa työtehtävissä ja työympäristössä tai yhteisössä. Koulutuksessa voidaan tehdä demonstraatio coaching-sessiosta. Osallistujat voivat tarvittaessa myös harjoitella coachausta käytännössä.

Mastermind

(kesto: 4 x 60-90 min)

Mastermind:ssa osallistujat auttavat toisiaan pääsemään ongelman ratkaisussa eteenpäin tai jopa ratkaisemaan sen. Osallistujat voivat olla eri ryhmistä tai yhteisöistä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti sovitun määrän kertoja.

Mastermind:n osallistujat oppivat löytämään ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa, jolloin he pääsevät hyödyntämään toistensa kokemuksia ja taitoja. Tätä kautta osallistujille rakentuu luottamus siihen, että vaikeampienkin ongelmien ratkaisemisessa voi päästä eteenpäin ja että pystyy itse tekemään oikeita päätöksiä sekä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mastermind:n kautta syntyy välitön ja arvokas tukiverkosto ja vertaistuki, mikä tehostaa jokapäiväistä positiivista asennetta. Osallistujat myös oppivat suunnittelemaan asiat sellaisiksi kuin haluavat niiden olevan eikä sellaisiksi kuin niiden on kerrottu tai ”pitäisi” olla.

Johtamiskoulutukset

Johtamiskoulutus sekä etäjohtaminen
(kesto: 2-3 h)

Johtamiskoulutuksessa ihmisten johtamista käsitellään osallistujien tehtävien kautta. Osallistujat aktivoidaan jo koulutuksen aikana ajattelemaan omaa johtamistyyliä, suunnittelemaan oman johtajuuden kehittämistä. He tiedostavat oman johtamistyylinsä ja määrittelevät johtamistavoitteensa sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Etäjohtaminen-koulutuksessa käydään läpi etätyöskentelyn ja -johtamisen haasteita ja johtamisen käyttäytymismalleja, jotka tukevat etäjohtamista. Osallistujat määrittelevät itselleen toimenpiteitä, jotka parantavat omaa etäjohtamista.

Virtuaalinen ryhmätapahtuma

(kesto: 1-2 h)

Virtuaalisen ryhmätapahtuman tavoitteena on ryhmähengen parantaminen, ryhmäytymisen ja yhteenkuuluvuuden tukeminen, työhyvinvoinnin lisääminen ja työssäjaksamisen edesauttaminen. 

Tapahtuman ilmapiiri on rento ja ei-muodollinen. Se toteutetaan virtuaalisesti tietokoneiden ja videon välityksellä. Osallistujat voivat olla eri paikoissa, esim. toimistoissa tai etänä missä vain, vaikka kotona.

Sisältö räätäloidään ryhmän tilanteen ja toiveiden mukaan. Se voi olla esim. yhdistelmä esitelmiä ja keskustelua ryhmälle tärkeistä aiheista, ryhmän tavoitteiden läpikäynti ja hauskoja tehtäviä ja leikkimielisiä kilpailuja, joissa ryhmän jäsenet pääsevät osallistumaan kaikki yhdessä ja myös pienryhmissä.