valmennukset, koulutukset ja coaching

Valmennukset ja koulutukset

Onnistunut kanssakäyminen ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa ovat avain onnistumisiin, niin töissä kuin henkilökohtaisessa elämässä. Miten toimimme ihmisten kanssa työyhteisössä tai asiakasrajapinnassa, vaikuttaa koko organisaation tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Tarjoamme työpajoja ja koulutuksia ryhmän toiminnan kehittämiseen, ihmisten ja ryhmien johtamiseen sekä yksilön henkilökohtaisiin tarpeisiin keskittynyttä valmennusta ja coachausta.

Organisaatiot ja yhteisöt ovat erilaisia ja siksi kaikki valmennuksemme ja koulutuksemme voidaan muokata sellaisiksi, että ne sopivat kuhunkin organisaatioon ja yhteisöön mahdollisimman hyvin.

Kaikki valmennuksemme ja koulutuksemme voidaan järjestää paikan päällä tai etäyhteyksillä, suomeksi tai englanniksi.

HAUS Sopimuskumppani logo

Olemme HAUS Kehittämiskeskuksen sopimuskumppani. Toteutamme valmennuksia valtionhallinnon laitoksille, virastoille ja liikelaitoksille kuten esim. ministeriöille, eduskunnalle, verohallinnolle, VTT:lle, Tilastokeskukselle ja Tullille.

Ryhmävalmennukset ja -koulutukset

Ryhmätyö ja ryhmässä toimiminen ovat työssä ja yhteisössä erittäin tärkeitä. Ne tarkoittavat kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa, sekä ryhmän sisällä että ulkopuolella. Ryhmän jäsenten tunteminen, erilaisuuden tunnistaminen ja arvostaminen, avoin vuorovaikutus, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuuden tunne edesauttavat innostavan ilmapiirin ja ryhmähengen muodostumista.

Toimiva ryhmä pystyy kohtaamaan ja käsittelemään haasteet positiivisella, ryhmän jäsenten vahvuudet huomioon ottavalla ja ratkaisuhakuisella tavalla.

 

Projektit toimivat rajatun ajan ja niissä projektiryhmät kootaan usein ihmisistä, jotka eivät tunne toisiaan. Tällöin tehokas ryhmiytyminen on erittäin tärkeää projektin menestymisen kannalta.

 

Johtaminen ja manageeraus ovat eri asioita, vaikka suomenkielessä niille onkin sama sana johtaminen. Katso videosta oikealla, mitä eroa nillä on.

 Etä- ja hybridityö asettaa erilaisia haasteita ja tarpeita tiimiytymiseen ja ihmisten johtamiseen kuin paikan päällä tehty työ.

 

Yksilövalmennukset ja coaching

Valmennuksissa tavoitteina on itsensä johtamisen ja ajankäytön parempi hallinta, löytää keinot itsensä kehittämiseen ja suunnitella järjestelmällisemmin omaa uraa. Niissä pyritään löytämään yksilön omat vahvuudet ja asiat, joiden tekeminen on mielekästä, motivoivaa ja joista saa energiaa.

Coaching antaa yksilöllistä tukea ongelmien ratkaisemiseen ja omien ajatusten ja tavoitteiden selkeyttämiseen ja niiden saavuttamiseen. Ongelmat ja tavoitteet voivat liittyä omaan työhön tai työn ulkopuoliseen henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen.

Katso videosta alla, mitä on itsensä johtaminen.

Valmentajamme Pasi Strengell

Pasi Strengellin kuva

pasi.strengell@minlix.fi

+358 45 78369909

Hei, Olen Pasi ja toimin ryhmien ja yksilöiden kouluttajana ja valmentajana. Uskon, että pitkä kokemukseni sekä esihenkilö- että HR -tehtävistä asiantuntijaorganisaatioissa auttaa minua näkemään ryhmien toiminnan ja johtamisen haasteet ja tarpeet mutta myös realismin ja käytettävissä olevat organisaation resurssit.
Minulla on vahvaa osaamista kansainvälisessä toimintaympäristössä toimimisesta, jossa yhteisön ja ryhmien jäsenet ovat eri kulttuureista ja saattavat sijaita eri toimipisteissä ja jopa eri maissa.
Pyrin pitämään koulutukseni ja valmennukseni käytännönläheisesti ja osallistujia innostavasti, niin paikanpäällä kuin virtuaalisesti. Olen pitänyt paljon koulutuksia Suomen lisäksi myös ulkomailla Euroopassa ja Kiinassa.
Olen sitä mieltä, että yksilöillä ja myös ryhmillä on paljon osaamista, jonka tiedostaminen ja esiin tuominen mahdollistavat paremmalla tavalla onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen tai jopa niiden ylittämisen. Luottamus, hyvinvointi, avoin ja positiivinen asenne tuovat intoa sekä työhön että jokapäiväiseen arkeen.

Olen lisenssoitu kouluttaja ja valmentaja seuraaviin:
LUONTAISET TAIPUMUKSET™
TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – Esihenkilö- ja asiantuntija
Leadership Architect (Korn Ferry)
Interview Architect (Korn Ferry)
Insights Discovery