Intoa työhön ja arkeen!

Yksilövalmennukset ja coaching

personal development

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Coaching1

Coaching ja uravalmennus

Career

Itsensä kehittäminen

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

(kesto: 3h)

Onko sinulla tunne, että et hallitse omaa työpäivääsi? Oletko pysähtynyt miettimään, miten käytät työpäiväsi ajan? Tuntuuko, että tehtäviä vain pulpahtelee eri lähteistä, eikä kukaan kerro, mikä on juuri nyt on oikeasti tärkeintä? Itsensä johtaminen -koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat pystyvät itse tehokkaasti hallitsemaan omaa työaikaansa ja omaa tehtäväkenttäänsä eli toisin sanoen johtamaan itseään.

Osallistujat oppivat myös tekemään yhteistyötä toisten kanssa ja saamaan tyytyväisyyden tunteen oman työn ja tehtävien eteenpäin ja loppuun saattamisesta. Kaikki nämä edesauttavat työhyvinvoinnin lisääntymistä ja työssä jaksamista.

Uravalmennus

(kesto: 45-60 min / kerta)

Uravalmennuksemme sopii juuri sinulle, jos olet pohtinut seuraavia asioita: Sinusta tuntuu, että olet ollut samassa työssä pitkään, ehkä jo liian kauan? Haluaisit tehdä jotain muuta, sellaista missä voisit oppia uusia asioita ja kehittää itseäsi. Mitä tuo jotain muuta voisi olla, ei ole sinulle kuitenkaan aivan selvää. Ehkä haluaisit tehdä jotain sellaista, josta olet jo pitkään haaveillut ja nyt aika tuntuu otolliselta sille.

Henkilökohtainen uravalmennus auttaa sinua selvittämään ja löytämään, mitä haluaisit seuraavaksi urallasi tehdä ja mitä sinun tulisi tehdä, jotta pääsisit kohti unelmatyötäsi.

Coaching

(kesto: 45-60 min / kerta)

Coaching tarjoaa yksilöllistä tukea omien tavoitteiden saavuttamiseen tai ongelman ratkaisemiseen.

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach eli valmentaja tukee ja auttaa asiakasta eli valmennettavaa selventämään ja kirkastamaan omia ajatuksiaan, löytämään uusia tapoja lähestyä aihetta tai ongelmaa, saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan sekä suunnitelemaan ensimmäiset askeleet kohti omaa ura- tai kehittymistavoittetta. Coachaus on vuorovaikutteinen prosessi. Coach toimii voimavaraistavana valmentajana, sparraajana ja tukena kohti asetettua päämäärää.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi ongelmien ratkaiseminen, oman osaamisen vahvistuminen, omien parhaiden puolien ja toimintatapojen löytäminen ja konkreettisiin tavoitteisiin haastaminen, asioihin suhtautumisen muuttaminen tai elämäntapamuutos.

Itsensä kehittäminen

(kesto: 2-3 h)

Koulutuksessa itsensä kehittämistä käsitellään osallistujien tilanteen ja toiveiden kautta. Osallistujat aktivoidaan ajattelemaan ja identifioimaan omia keskeisiä vahvuuksia, kehittämiskohteita ja uratoiveita. Lisäksi osallistujat suunnittelevat itsensä kehittämistä jo koulutuksen aikana ja identifioivat konkreettisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen.

Osallistujat saavat käytännöllisen työkalun itsensä kehittämiseen, jota he voivat soveltaa heti käytännössä. Se auttaa heitä suuntaamaan ajankäyttönsä ja voimavaransa tärkeimpiin ja keskeisimpiin kehittämiskohteisiin, mistä on hyötyä myös koko yhteisölle sekä yritykselle. Koulutuksessa osallistujat suunnittelevat myös ensimmäiset askeleensa kohti omaa ura- tai kehittymistavoitettaan.