Intoa työhön ja arkeen!

Yksilövalmennukset ja coaching

personal development

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Coaching1

Coaching ja Uravalmennus

Kehitä Vahvuuksiasi ja Tunne Itsesi

Itsensä Tunteva Johtaja

Career

Itsensä kehittäminen

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

(kesto: 2-3h)

Pursuaako kalenterisi? Onko sinulla tunne, että et hallitse omaa ajankäyttöäsi? Oletko pysähtynyt miettimään, miten käytät työpäiväsi ajan? Tuntuuko, että tehtäviä vain pulpahtelee eri lähteistä, eikä kukaan kerro, mikä on juuri nyt on oikeasti tärkeintä? Itsensä johtaminen -koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat pystyvät itse tehokkaasti hallitsemaan omaa ajankäytöänsä töissä ja vapaa-ajalla ja  eli toisin sanoen johtamaan itseään.

Osallistujat oppivat myös tekemään yhteistyötä toisten kanssa ja saamaan tyytyväisyyden tunteen oman työn ja tehtävien eteenpäin ja loppuun saattamisesta. Kaikki nämä edesauttavat työhyvinvoinnin lisääntymistä ja työssä jaksamista.

Kehitä Vahvuuksiasi

Tunnistatko omat vahvuutesi? Entä toiminta- ja ajattelutyylisi? Tuntuuko siltä, että olisi hyvä parantaa vuorovaikutustaitojasi?

Suurin osa ihmisistä kehittää itseään keskittymällä puutteiden parantamiseen. Se useinkaan ei ole kovin helppoa ja siihen täytyy käyttää melkoisesti aikaa ja työtä. Parempiin tuloksiin ja helpommalla pääsee usein panostamalla omiin vahvuuksiin, esimerkiksi käyttämällä niitä enemmän tai opettelemalla vahvuuksiin liittyviä asioita. KEHITÄ VAHVUUKSIASI™ -analyysi tunnistaa omia luontaisia taipumuksia kuten ajattelu-, toiminta- vuorovaikutus- ja oppimistyylit. Nämä auttavat parantamaan omaa itsensä tuntemista ja niitä voi hyödyntää itsensä kehittämisessä ja oman uran suunnittelemisessa.

Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat parantaa omaa itsetuntemusta ja tiedostaa paremmin omia vahvuuksia. Tätä voi hyödyntää itsensä kehittämisessä ja oman uran suunnittelussa.

 

Kehitä Vahvuuksiasi -valmennus sisältää:

12-sivuisen KEHITÄ VAHVUUKSIASI™ -analyysiraportin
60 min henkilökohtaista verkkovalmennusta etäyhteydellä lisenssivalmentajaltamme

Tunne Itsesi

Tunistatko oman toiminta- ja ajattelutyylisi? Tuntuuko siltä, että olisi hyvä parantaa vuorovaikutustaitojasi?

Tunne Itsesi valmennus sisältää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin, joka on kattavampi kuin KEHITÄ VAHVUUKSIASI™. Se tunnistaa omia luontaisia taipumuksia kuten ajattelu-, toiminta- vuorovaikutus- ja oppimistyylit. Lisäksi se sisältää kuvaukset, millaiset asiat stressaavat itseä ja miten itse yleensä käyttäytyy stressaavissa tilanteissa sekä mitkä voivat olla haasteita omaan kehittymiseen. Nämä auttavat parantamaan omaa itsensä tuntemista ja niitä voi hyödyntää itsensä kehittämisessä ja oman uran suunnittelemisessa.

Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat parantaa omaa itsetuntemusta ja tiedostaa omaa ajattelutyyliä, käyttäytymistä ja vahvuuksia. Sopii myös ryhmien jäsenille.

Tunne itsesi -valmennus sisältää:
12-sivuisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiraportin
90 min henkilökohtaista verkkovalmennusta etäyhteydellä lisenssivalmentajaltamme

Itsensä Tunteva Johtaja

(kesto: 90 min)

Valmennuksen sisältävä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esimiesraportti kuvaa omaa johtamistyyliä, suhtautumista muutoksiin, viestintätyyliä, ongelmien käsittelytapaa ja millainen on oma palautteenantotyyli.
Nämä auttavat parantamaan omaa itsensä tuntemista ja niitä voidaan hyödyntää oman johtajuuden kehittämisessä.
Tarkoitettu esihenkilöille ja johtoryhmien jäsenille, jotka haluavat tiedostaa paremmin oman johtamistyylin ja kehittää omaa johtajuutta ja tunneälyä.

Itsensä Tunteva Johtaja -valmennus sisältää:
11-sivuisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Esihenkilö -analyysiraportin
90 min henkilökohtaista verkkovalmennusta etäyhteydellä lisenssivalmentajaltamme
Tähän on mahdollista lisätä henkilökohtaista valmennusta (coaching)

Itsensä Tunteva Johtaja+

(kesto: 2h)

Tämä valmennus sisältää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esihenkilöraportin lisäksi kattavan analyysin, joka tunnistaa omia luontaisia taipumuksia kuten ajattelu-, toiminta- vuorovaikutus- ja oppimistyylit. Lisäksi se sisältää kuvaukset, millaiset asiat stressaavat itseä ja miten itse yleensä käyttäytyy stressaavissa tilanteissa sekä mitkä voivat olla haasteita omaan kehittymiseen. Nämä auttavat parantamaan omaa itsensä tuntemista ja niitä voi hyödyntää itsensä kehittämisessä ja oman uran suunnittelemisessa.
Tarkoitettu esihenkilöille ja johtoryhmien jäsenille, jotka haluavat tiedostaa paremmin oman ajattelu- ja käyttäytymistyylin, vahvuudet, oman johtamistyylin sekä kehittää omaa johtajuutta ja tunneälyä.

Itsensä Tunteva Johtaja+ -valmennus sisältää:
12-sivuisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiraportin
11-sivuisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Esihenkilö -analyysiraportin
2h henkilökohtaista verkkovalmennusta etäyhteydellä lisenssivalmentajaltamme
Tähän on mahdollista lisätä henkilökohtaista valmennusta (coaching)

Uravalmennus

(kesto: 45-60 min / kerta)

Uravalmennuksemme sopii juuri sinulle, jos olet pohtinut seuraavia asioita: Sinusta tuntuu, että olet ollut samassa työssä pitkään, ehkä jo liian kauan? Haluaisit tehdä jotain muuta, sellaista missä voisit oppia uusia asioita ja kehittää itseäsi. Mitä tuo jotain muuta voisi olla, ei ole sinulle kuitenkaan aivan selvää. Ehkä haluaisit tehdä jotain sellaista, josta olet jo pitkään haaveillut ja nyt aika tuntuu otolliselta sille.

Henkilökohtainen uravalmennus auttaa sinua selvittämään ja löytämään, mitä haluaisit seuraavaksi urallasi tehdä ja mitä sinun tulisi tehdä, jotta pääsisit kohti unelmatyötäsi.

Coaching

(kesto: 45-60 min / kerta)

Coaching tarjoaa yksilöllistä tukea omien tavoitteiden saavuttamiseen tai ongelman ratkaisemiseen.

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach eli valmentaja tukee ja auttaa asiakasta eli valmennettavaa selventämään ja kirkastamaan omia ajatuksiaan, löytämään uusia tapoja lähestyä aihetta tai ongelmaa, saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan sekä suunnitelemaan ensimmäiset askeleet kohti omaa ura- tai kehittymistavoittetta. Coachaus on vuorovaikutteinen prosessi. Coach toimii voimavaraistavana valmentajana, sparraajana ja tukena kohti asetettua päämäärää.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi ongelmien ratkaiseminen, oman osaamisen vahvistuminen, omien parhaiden puolien ja toimintatapojen löytäminen ja konkreettisiin tavoitteisiin haastaminen, asioihin suhtautumisen muuttaminen tai elämäntapamuutos.

Itsensä kehittäminen

(kesto: 2-3 h)

Koulutuksessa itsensä kehittämistä käsitellään osallistujien tilanteen ja toiveiden kautta. Osallistujat aktivoidaan ajattelemaan ja identifioimaan omia keskeisiä vahvuuksia, kehittämiskohteita ja uratoiveita. Lisäksi osallistujat suunnittelevat itsensä kehittämistä jo koulutuksen aikana ja identifioivat konkreettisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen.

Osallistujat saavat käytännöllisen työkalun itsensä kehittämiseen, jota he voivat soveltaa heti käytännössä. Se auttaa heitä suuntaamaan ajankäyttönsä ja voimavaransa tärkeimpiin ja keskeisimpiin kehittämiskohteisiin, mistä on hyötyä myös koko yhteisölle sekä yritykselle. Koulutuksessa osallistujat suunnittelevat myös ensimmäiset askeleensa kohti omaa ura- tai kehittymistavoitettaan.